بازی پازل به زبان پاسکال

بازی پازل به زبان پاسکال

بازی پازل ۴*۴ پیاده سازی شده با زبان پاسکال .

 

مشخصات و ویژگی های فنی برنامه:

·         زبان Pascal

·         قابل اجرا بوسیله Tourbo Pascal

با ما باشید