کتابخانه به زبان C

کتابخانه به زبان C

این برنامه جهت مدیریت کتابخانه به زبان سی نوشته شده است و دارای قابلیت مدیریت(ایجاد،ویرایش و حذف) اطلاعات کتابها، مدیریت اعضا و مدیریت کتابهای امانت داده شده می باشد. همچنین برنامه می تواند اطلاعات کتابها، اعضا و کتابهای امانت داده شده را در فایل متنی ذخیره نماید و در هنگام دوباره با شدن برنامه آن را بخوان

مشخصات و ویژگی های فنی برنامه:

· زبان c,c++

· قابل اجرا بوسیله TourboC++ 3.0

با ما باشید