محصول جدید گروه کارین سامانه مدیریت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسین ساختمان

محصول جدید گروه کارین سامانه مدیریت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسین ساختمان

هدف از راه اندازی سیستم صدور پروانه سرعت بخشی به فرآیندها و روالهای اداری و همچنین مدیریت متمرکز بروی فرآیند صدور پروانه است، با وجود سیستم مدیریت پروانه ها متقاضیان سریعتر می توانند درخواست های خود را ارسال نموده و در هر کجایی که باشند آن را پیگیری کنند.

در سال 1394 و برای اولین بار نرم افزار صدور پروانه توسط شرکت کارین امواج تولید شده و بیش از یک سال است که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان و اداره راه و شهرسازی این استان مورد استفاده قرار می گیرد، کار این نرم افزار مدیریت درخواست های صدور پروانه و گردش کارهای مربوط به درخواست است که به صورت کاملا سیستمی و مکانیزه صورت می گیرد.

جزئیات بیشتر...

با ما باشید