بازی ریزن یا othello به زبان c

بازی ریزن یا othello به زبان c

بازی ریزن به این صورت است که شما با کامپیوتر مسابقه میدهید و هر مهره شما بین دو مهر حریف قرار گیرد مهره های شما به رنگ مهره حریف در می آید و بلعکس. در پایان هرکس که تعداد مهره بیشتری داشته باشد برنده است.

مشخصات و ویژگی های فنی برنامه:

زبان c,c++

قابل اجرا بوسیله TourboC++ 3.0

با ما باشید