پشته به زبان پاسکال

پشته به زبان پاسکال
پیاده سازی Push,Pop,Reverse در پشته به زبان پاسکال . سورس کد پیاده سازی پشته به زبان پاسکال مشخصات و ویژگی های فنی برنامه: · زبان Pascal · قابل اجرا بوسیله Tourbo Pascal

با ما باشید