حسگر دمای محیط

حسگر دمای محیط
برنامه حسگر دمای محیط
برنامه دریافت دمای محیط بوسیله حسگرهای حرارتی که به پورت سریال کامپیوتر متصل شده و اطلاعات دما را بصورت دیجیتال کد نموده و بر روی پورت ورودی قرار میدهد.
حسگر دمای محیط
خصوصیات برنامه:
  • ویژوال بیسیک ۶

با ما باشید