بازی دوز به زبان c

بازی دوز به زبان c

توی بازی دوز دایره هایی داری که باید جوری اونها رو بچینی که در یک ردیف قرار بگیرند هم افقی هم عمودی هم اُریب.

بازی دوز

مشخصات و ویژگی های فنی برنامه:

· زبان c,c++

· قابل اجرا بوسیله TourboC++ 3.0

با ما باشید