محاسبات عددی به زبان C

محاسبات عددی به زبان C

این برنامه جهت حل انتگرالها و سایر فرمولهای موجود در درس محاسبات عددی بصورت هوشمند به زبان سی نوشته شده است و میتواند انتگرالها را به روشهای مختلف محاسبه نماید.

مشخصات و ویژگی های فنی برنامه:

· زبان c,c++

· قابل اجرا بوسیله TourboC++ 3.0

با ما باشید